GP 25, GP 32

Овие горилки се од четврта генерација. Имаат нов футуристички дизајн, со пластични елементи и електронска контрола.             ПРЕДНОСТИ: – Модерно и мултифункционално процесорно управување,...

Learn More

GP 25, GP 32, GP 45

Oбновен надворешeн дизајн и надворешен вентил за поставување на свежиот воздух.              ПРЕДНОСТИ: – Нова странично изнесен вентил за регулирање на количеството свеж воздух; – Лесно прилагодување...

Learn More

GP 20+/25, GP20+/32, GP 45

ПРЕДНОСТИ –  Обезбедува можност за промена на гориво компоненти во веќе изградени греење; – Поедноставено пуштање во работа – plug & play; – Обезбедува оптимален гориво процес, постигнување на...

Learn More