GP 25, GP 32, GP 45

GP 25, GP 32, GP 45

Oбновен надворешeн дизајн и надворешен вентил за поставување на свежиот воздух.

             ПРЕДНОСТИ:
– Нова странично изнесен вентил за регулирање на количеството свеж воздух;
– Лесно прилагодување на моќноста со надворешни изнесен потенциометар;
– Рачна модулација – овозможува оптимална работа и емисии во дозволените норми, преку боите синхронизација помеѓу органите за регулирање на моќноста и поднесувањето на свеж воздух;
– Стандардна комплет со температурни налепници – сопствена, патентиран систем за сигнализација при потреба од чистење на пламеникот;
– Нов дизајн за надворешни метални маски; избор на бои.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *