GP 25, GP 32

GP 25, GP 32

Овие горилки се од четврта генерација. Имаат нов футуристички дизајн, со пластични елементи и електронска контрола.

            ПРЕДНОСТИ:
– Модерно и мултифункционално процесорно управување, произведено во Шведска, обезбедува прецизна работа на елементите за горивнот процес со подесување на параметри;
– Автоматски тест на сите функции на системот;
– Пет фиксни нивоа на моќност со брз пристап, кои можат да се менуваат од корисникот;
– Автоматска модулација – подесување на количината на потребен воздух според избраната корисничка  моќност;
– Автоматско самоподесување на системот, согласно подавањето  на помошниот шнек, наспроти конкретни временски услови и калориската вредност на горивото;
– Индикација за температурата на топлоносителот(или водата) во котелот;
– Можност за чување на тековните поставувања и враќање на фабричките карактеристики;
– Лозинки за ограничување на нивоа за пристап до параметрите за корисникот и сервисниот персонал;
– Можност за работа со температурен сензор, котелен и собен термостат;
– Посебни мерки за зголемување на сигурноста и безбедноста на производот.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *