DakonEra

Водогреините котли DakonEra се погодни за греење на мали домаќинство и корпоративни објекти, како и за загревање на битна топла вода. Како гориво користат дрво пелети со дијаметар Ø 6 – 8 mm и сушени костилки од цреши. 

ПРЕДНОСТИ:
– Стандардна опрема: автоматски пелетен пламеник од серијата Ерато GP, обезбедува автоматско и оптимален горивен процес; Шнек за додавање на гориво; дрвен резервоар за пелети со капацитет 80/120 кг; комплет алатки за чистење;
– Компактна и едноставна челична конструкција која овозможува динамична работа, едноставна монтажа и сервис;
– Компактно управување и поврзуванње во задниот дел на котелот со конектори;
– Лесно регулирање на топлинската енергија во широк спектар;
– Атрактивна цена и ниски трошоци;
– Висока сигурност и ефикасност;
– Ниски емисија;
– Интегрирани заштити за безбедноста;
– Се карактеризира со тивка и беспрекорна работа;
– Одговара на најстрогите барања на ЕУ за котли;
– Котлите се нудат во две варијанти, за лева или десена монтажа на пламеникот.
– Модерео и мултифункционално микропроцесорно управување, произведено во Шведска, обезбедува прецизна работа на горивниот процес со подесување на параметри;
– Автоматски тест на сите функции на системот;
– Пет фиксни нивоа на моќност со брз пристап, кои можат да се менуваат од корисникот;
– Автоматски модулација – подесување на количината потребен воздух според одбраната корисничка моќност;
– Автоматско самоподесување на системот, согласно со подавањето на помошниот шнек, наспроти конкретни временски услови и калориската вредност на горивото;
– Индикација на температурата на топлоноситеот (или водата) во котелот;
– Можност за чување на тековните поставувања и враќање на фабричките поставки;
– Лозинки за ограничување на нивоа за пристап до параметрите за корисникот и сервисниот персонал;
– Можност за работа со температурен сензор, котелен и собен термостат.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *