Pelletherm V.5 / GENERATOR

Pelletherm V.5 / GENERATO” е челична топловоздушен котел на тврдо гориво (дрвена биомаса) за греење на индивидуални, канцелариски и индустриски простории. Користи сув дрвен калибриран микрочипс и дрвени пелети. Топлиот воздух се пренесува кон соседните простории преку цевка.

ПРЕДНОСТИ:

– Непретенциозност на квалитетот на користеното гориво;
– Автоматско палење;
– Регулирање на топлинската енергија во широк спектар;
– Автоматско снабдување со гориво. Сопствен патент на корисен модел на Опрема за поднесување на цврсто гориво, елиминирање фактори “обратен оган” и самозапалување;
– Автоматизирана експлоатација на котелот – регулирање на температурата со собен термостат (неделен програматор), кој гарантира максимален термичка удобност и заштеда на гориво;
– Микропроцесорен модул за управување параметрите на котелот и табла со интерфејс дисплеј;
– Автоматско чистење на пепелниот остаток во пламеникот;
– Дневен бункер со зафатнина 150л (100 кг);
– Можност за автоматско полнење на бункерот со гориво од друг надворешен резервоар;
– Механичко чистење на цевниот сноп;
– Пасивни елементи од реномирани Европски производители;
– Лесно услуга, висок степен на ефикасност, сигурност и безбедност;
– Еколошки при работа –ниско  ниво на јаглеродни гасови кои ги покриваат најстрогите Европски барања.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *